Naziv tvrtke:Mesna industrija - Vajda d.d. Čakovec
Skraćeni naziv:Vajda d.d. Čakovec
Sjedište tvrtke:Zagrebačka 4, 40 000 Čakovec
Sud upisa:Dioničko društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu s matičnim brojem subjekta upisa 070006614
Temeljni kapital:Temeljni kapital društva je uplaćen u cijelosti, a podijeljen je na 64.930 dionica nominalne vrijednosti 400,00 kn.
Članovi uprave:Vladimir Mesarić (direktor); Predsjednica nadzornog odbora Emilija Cmrečak
POSLOVNI RAČUN:
PBZ IBAN:HR 41 2340009 1116010875
ZABA IBAN:HR 59 2360000 1101742574
ERSTE IBAN:HR 72 2402006 1100474984
RBA IBAN:HR 91 2484008 1101538180